BUSTERIN

B U S T E R I N   K Ä Ä P I Ö S N A U T S E R I T

Pienimuotoista, mutta vastuuntuntoista kääpiösnautsereiden kasvatusta.                 
Breeding of miniature schnauzers, not in quantity but with resposibility.   

 

anu valve  +358 40 590 5612 

anu.valve@mabuster.fi, Espoo 

 
 
 
 
 
 
 
20.12.2022 UPDATES: