BUSTERIN

Jose + Bitte (eli JoBit eli E-epelit)  s. 2.5.2011 (3 narttua/bitches)

Perhekuvassa Bitte, Ester, Ellinor, Elvira ja Jose.

All dogs groomed by Ninni Suhonen, photo Johanna Korpijaakko

Pentueen sukutaulu / Pedigree of the litter: E-epelit.

Sukusiitosprosentti / Innerbreedingdegree 0,00. Sukukatokerroin 1 / In 5 generations no same dogs.

Pentuajan kuvia / more pictures E-EPELIT

 

 

Molemilla vanhemmilla on terveiksi tutkitut silmät ja polvet sekä oikeat purennat / Both parents have eyes and knees examened plus complete dentition

Isä/sire: C.I.B. FI & SE & EE CH FIW-11 Globetrotter Grasant (→ in memoriam)                              Äiti/dame FI CH Busterin Birgitta (Bitte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Both dogs groomed by Ninni, photos Mira Suhonen & Jimmu

 

Statistics

Statistics can be found here

FI CH Busterin Ellinor (Milli) eyes ok (26.3.12), knees 0/0

3 x CAC, 2 x BOB, BIG-2

 

 

 

 

 

Groomer Ninni Suhonen

Handler Susanna Päivätie

Photo Jimmu

 

 

 

  7 viikkoa / weeks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groomer / handler Ninni Suhonen. Photos Johanna Korpijaakko

 

 

 

 

  Omistajat / owners perhe Hahl-Lampenius: Mikael, Max, Riikka ja Aida, Hollola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.B. NORD & SE & FI & DK & EE & LT CH, KBHW-13, SE T CH Busterin Elvira complete dentition, eyes OK (checked in Sweden), MH with approved shots

s. 2.5.2011, sire: C.I.B. FI & EE & SE CH, FIW-2011 Globetrotter Grasant, dame: FI CH Busterin Birgitta

PEDIGREE

5 x CACIB, 7 x CAC, Swedish Tracking Champion

 

Owner, groomer & handler Sophie Ekström, Kennel Hilfies, Sweden

 

 

 

 

 7 viikkoa / weeks

 

Groomer / handler Ninni Suhonen. Photos Johanna Korpijaakko.

 

 omistaja / owner Sophie Ekström, Kennel Hilfies, Sweden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MH-luonnekuvaus 2.5.2013 (= Elviiran tulokset):

 

  1 2 3 4 5
1a. KONTAKTI
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia,  murisee tai
yrittää purra
Välttää kontaktia, väistää
Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa
siihen
Mielistelevä kontaktinotossa,
hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.
1b. KONTAKTI
Yhteistyö
Ei lähden vieraan ihmisen
mukaan / Ei kokeilla
Lähtee mukaan haluttomasti
Lähtee mukaan, mutta ei ole
kiinnostunut TO:sta
Lähtee mukaan halukkaasti,
kiinnostuu TO:sta
Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta
1c. KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Väistää tai hakee tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn
Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a. LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/
vähenee
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b. LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä
Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla
Tarttuu heti, nappaa esineen
vauhdista
2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu esineeseen
Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan Tarttuu, vetää vastaan, mutta
irrottaa ja tarttuu uudestaan/
Korjailee otetta
Tarttuu heti koko suulla, vetää
vastaan kunnes TO irrottaa
Tarttuu heti koko suulla, vetää
tempoo, ravistaa - kunnes TO
irrottaa
3a. TAKAA-AJO
       
   
 
     
Ei aloita
       
       
Aloittaa, mutta keskeyttää
       
       
Aloittaa etenemisen hitaasti,
voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
       
       
Aloittaa kovalla vauhdilla
päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
       
       
Aloittaa heti kovalla vauhdilla
juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b. TARTTUMINEN
Ei kiinnostu saaliista/
Ei juokse perään
       
       
Ei tartu, nuuskii saalista
       
       
Tarttuu saaliiseen epäröiden
tai viiveellä
       
       
Tarttuu heti saaliiseen, mutta
irrottaa
       
       
Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään
3 sekuntia
4. AKTIVITEETTITASO
Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja Tarkkailevainen, toiminnot tai
rauhattomuus lisääntyy vähitellen
Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan
5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta
Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. tai toisessa osassa Osoittaa useampia uhkaus-
eleitä osion ensim. osassa
Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa.
5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo
Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo Saapuu piilossa olevan
puhuvan avustajan luo
Saapuu avustajan luo
epäröiden tai viiveellä
Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - voi tarttua varovasti,
mutta ei vedä
Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta
Kiinnostuu, mutta keskeyttää
On kiinnostunut leikkivästä
avustajasta
Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta Houkuttelee myös passiivista
avustajaa leikkimään
6a. YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5 metriä
6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo, kun se on
laskettu maahan/
Ei mene ajoissa
Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee haalarin luo ilman
ohjaajan apua
6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy
Väistää kääntämättä pois katsettaan Pakenee enintään 5 metriä
Pakenee enemmän kuin 5 metriä
7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja puhuu kyykyssä ja
houkuttelee koiraa
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja seisoo sen vieressä
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja on edennyt puoliväliin
Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohitus- kerralla Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla
8a. AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä
8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/
Ei kiinnostu lainkaan
Katselee aaveita silloin tällöin
Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET
Pelko
On ohjaajan edessä tai sivulla On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee
8d. AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin Menee katsomaan ilman apua
8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia/
Ei mene ajoissa
Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen Vastaa avustajan tarjoamaan
kontaktiin
Ottaa itse kontaktia avustajaan Innostunutta kontaktinottoa
avustajaan, esim. hyppii tai
vinkuu
9a. LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/
vähenee
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
9b. LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä
Tarttuu esineeseen viiveellä
tai etuhampailla
Tarttuu heti koko suulla
Tarttuu heti, nappaa esineen
vauhdista
10. AMPUMINEN
Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen 

Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/
passiivisuuteen

 

Häiriintynyt, pelokas /
Yrittää paeta /
Ohjaaja luopuu ampumisesta

Busterin Ester (eyes OK, distichiasis, LT +80 +++)

7 viikkoa / weeks

 

Groomer / handler Ninni Suhonen. Photos Johanna Korpijaakko.

 

 

Omistajat /owners Pirjo ja Kari Paasonen, Klaukkala

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Essi 6kk /months

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Photo by Jimmu